• Profesorka biologije

Dijana Šarac

Profesorka biologije u Savremenoj gimnaziji Dijana Šarac diplomske i master studije završila je na Biološkom fakultetu u Beogradu, na smeru Ekologija i zaštita životne sredine. Još tokom studiranja svoju karijeru usmeravala je u pravcu edukacije, obrazovanja i rada sa mladima. Radila je kao volonter u UNICEF-ovom programu „Škola bez nasilja” kao vršnjački edukator.

Po završetku studija Dijana je bila angažovana na pozicijama saradnika i koordinatora brojnih nacionalnih i internacionalnih projekata i programa u oblasti edukacije mladih o ekologiji i zaštiti životne sredine. Koordinator je internacionalnog programa „Mladi eko-reporteri”, koji se sprovodi u preko 50 zemalja širom sveta. U okviru internacionalnog programa „Eko-škole” angažovana je kao edukator u više projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

Dijana se motiviše i pronalazi u radu sa mladima, širenju i prenošenju znanja kako bi u njima probudila želju za istraživačkim radom i daljim usavršavanjem. Smatra da je kvalitetno obrazovanje temelj svake buduće karijere, te stoga nastoji da svoje učenike motiviše da na što interesantniji način steknu nova znanja i veštine kako bi što bolje bili pripremljeni za sve izazove koji ih očekuju u životu, što će pokazati i u svom radu u Savremenoj gimnaziji.

Slobodno vreme koristi za sportske aktivnosti, pronalaženje inspirativnih sadržaja za nove radionice iz oblasti biologije i ekologije.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.