• Dizajner

Ivan Dikić

Ivan Dikić, iskusni grafički i veb dizajner sa 15 godina iskustva, nakon završene srednje grafičke škole diplomirao je na Visokoj politehničkoj školi, na odseku za grafički dizajn. Godine 2010. upisao je kurs na ITAcademy, gde se usavršavao na polju veb-dizajna. Po završetku kursa započinje saradnju sa kompanijom LINK group, u čijem sastavu se nalazi i ITAcademy. Radio je na poslovima grafičkog i veb dizajna i vođenja DL kurseva iz oblasti alata za veb-dizajn, poput Dreamweavera. Takođe, radio je i na kreiranju vizuelnog identiteta Savremene gimnazije, kao i u pripremi materijala za štampu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.