• Profesorka hemije

Jelena Zelenović

Profesorka Hemije Jelena Zelenović završila je osnovne akademske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Hemija životne sredine, nakon čega je svoje znanje usavršila na master studijama na istom fakultetu i na istom smeru.

U Savremenoj gimnaziji želi da svojim učenicima predstavi važnost i primenu koju hemija ima na različitim poljima, ali i da im što više približi opasnost određenih hemikalija i kako se pravilno postupa sa njima. Posebnu pažnju posvećuje uticaju hemijskih jedinjenja na životnu sredinu.

U slobodno vreme Jelena igra tenis, voli da putuje i provodi vreme sa porodicom, prijateljima i svojim psom.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.