• Profesorka psihologije

Marija Janjićijević

Marija Janićijević je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Njen fokus i modul na studijama bila je psihologija obrazovanja. Kao glavnu preventivu psihičkih poremećaja i put ka mentalnom blagostanju, vidi aktivan psihološki i savetodavni rad sa decom i mladima. Tokom studija, stiče praksu u radu sa decom sa potrebama za dodatnom podrškom i učestvuje u projektima koji se bore protiv stigme osoba sa mentalnim smetnjama. Nakon studija, sa kolegom osniva i koordiniše projektima koji se bave slušanjem, osvešćivanjem, usmeravanjem i savetovanjem adolescenata. Saradnik je u edukaciji i zabavi dece vrtićkog uzrasta, u nekoliko državnih vrtića u Beogradu. Edukant je Sistemske porodične terapije u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta. U nastavi, najvažniji su joj razgovor, inovativnost, aktivno povezivanje teorije i prakse. Veruje da psihologija i savetodavni rad, pružaju širok i otvoren put ka zdravom razvoju ličnosti.

Slobodno vreme provodi sa prijateljima, u šetnjama i čitanju.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.