• Pedagog

Marta Stojanić

Pedagog škole, Marta Stojanić, je osnovne i master studije pedagogije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Stručnu praksu obavila je u osnovnoj i u srednjoj školi. U okviru dosadašnjeg iskustva je učestovala u radu stručnih tela škole, obavljala pedagoško-instruktivni rad sa profesorima, kao i savetodavni rad sa roditeljima i učenicima. Do sada je učestvovala na brojnim radionicama sa učenicima, na teme: „Učim da učim”, „Prevencija bolesti zavisnosti”, „Komunikacija sa vršnjacima” i druge. Kao pedagog škole, svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređenju nastave, pospešuje saradnju između škole i roditelja, kao i celokupnom razvoju učenika.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.