• Direktorka škole

Milka Keser

Direktorka naše škole, Milka Keser, iza sebe ima bogato iskustvo u pedagoškom radu.

Nakon Gimnazije „Vuk Karadžić” u Loznici (1979–1983), Milka Keser je završila Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1983–1987), gde je stekla titulu diplomirane profesorke pedagogije i psihologije.

Milka ima položen stručni ispit za stručnog saradnika – pedagoga (1989, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), položen ispit za rad u državnim organima (2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije) i položen ispit za inspektora (2017, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije).

Radno iskustvo stekla je kao profesorka psihologije u Gimnaziji „Vuk Karadžić” u Loznici (februar–jun 1988), kao stručni saradnik pedagog-psiholog u OŠ „Jovan Cvijić” u Loznici (mart 1988 – avgust 2000), u Preduzeću za proizvodnju, građevinarstvo, spoljnu i unutrašnju trgovinu, ugostiteljstvo i turizam „Jugimel” Beograd (septembar 2000 – april 2001), kao pedagog u Timu za maloletničku delinkvenciju u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu (april–septembar 2001), kao stručni saradnik – pedagog u OŠ „Nikola Tesla” u Vinči (mart 2002 – avgust 2013), a zatim i kao pomoćnica direktora u istoj školi (2003–2005).

Do stupanja na mesto direktorke Savremene gimnazije Milka je radila kao prosvetni inspektor u Gradskoj upravi grada Beograda od 2013. godine.

Posebni angažmani:

  • ispitivač na ispitima za licencu za zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama, pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2010–2013);
  • direktorka privatne predškolske ustanove „Meče” u 2009/10.

Milka je udata i majka je dvoje dece. U Savremenoj teži da sa učenicima, roditeljima i profesorima zajedno unapređuje partnerski odnos.

Želi da kod učenika razvije kulturu učenja u kojoj će se rađati nove ideje i negovati talenti i osobenosti svakog, podstičući atmosferu u kojoj učenici postavljaju sopstvene ciljeve učenja i prate svoj napredak, u zdravom i bezbednom okruženju. Ona će nastaviti da stvara sredinu u kojoj nastava i vannastavne aktivnosti podstiču kreativno učenje, sticanje funkcionalnih znanja, razvijanje socijalnih veština i usvajanje zdravih životnih stilova, da u školi neguje drugarstvo, iskrenost, humanost i toleranciju.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.