• Profesorka latinskog jezika

Natalija Stanković

Pomoćnica direktorke i profesorka latinskog jezika Natalija Stanković master je italijanskog jezika i književnosti. Višegodišnje iskustvo u privatnim i državnim školama, mentorski rad sa učenicima, korišćenje savremenih nastavnih sredstava i odlična saradnja sa kolegama, učenicima i njihovim roditeljima – samo su neke od osobina koje poseduje.

Proteklih sedam godina radila je u privatnim srednjim školama kao pomoćnik direktora, nastavnik latinskog i italijanskog jezika. Radila je i kao prevodilac za Generalštab Vojske Srbije, kao i za ABHO Centar u Kruševcu. Učestvovala je na brojim seminarima, među kojima je i seminar „Umeće odrastanja”, čime je stekla pravo da predaje Građansko vaspitanje. Prošla je obuku u Incest trauma centru u Beogradu iz sledećih oblasti: prevencija zlostavljanja dece, seksualno zlostavljanje dece i nasilje u porodici, a bila je i koordinator akreditovanog seminara „Prevencija i zbrinjavanje deformiteta kod školske dece i omladine”.

Poseduje C1 nivo znanja engleskog jezika, za koji je stekla zvanje naučni i stručni prevodilac. Uživa da provodi slobodno vreme u šetnji sa sinom i sa porodicom.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.