• Profesor filozofije

Slobodan Rodić

Profesor filozofije Slobodan Rodić diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistarske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, braneći master rad koji je uvršten među tri najbolja završna ili master rada iz filozofskih i socioloških nauka na konkursu Fonda "Dr Zoran Đinđić". Stručno usavršavanje obavljao je u Centru za bioetičke studije, gde je moderirao naučne tribine, pisao i prevodio naučne članke, te učestvovao u organizaciji konferencije u saradnji sa Univerzitetom u Oxfordu.

U svom naučno-istraživačkom radu bavi se temama prevashodno vezanim za etiku tehnološke civilizacije, veštačku inteligenciju, filozofsku antropologiju i filozofiju religije.

Kao profesor filozofije u Savremenoj gimnaziji, Slobodan nastoji da kod učenika probudi interesovanje za filozofiju, razvije njihovo kritičko mišljenje i inspiriše ih da na kreativan način pristupaju rešavanju problema, što smatra bitnom veštinom za savremeno doba.

Svoje slobodno vreme koristi za čitanje, sviranje gitare, posećivanje predavanja i izložbi, te uživanje u dugim šetnjama.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.