• Profesor biologije

Stefan Erčić

Profesor biologije u Savremenoj gimnaziji Stefan Erčić osnovne i master studije završio je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Biologija. Tokom studija učestvovao je na različitim programima edukacije mladih u okviru udruženja studenata. Po završetku studija bio je angažovan kao nastavnik u brojnim osnovnim i srednjim stručnim školama u Šapcu. Kao volonter u NVO – „Ekološki pokret Šapca”, organizovao je veliki broj prezentacija i radnih akcija u različitim oblastima zaštite životne sredine. Najviše iskustva u nastavi stekao je u Ekonomskoj školi u Šapcu, gde je radio i na poziciji pomoćnika direktora. Radom u laboratoriji, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, imao je priliku da proširi svoja stručna znanja. Cilj mu je da učenicima Savremene gimnazije približi gradivo iz biologije i da ih inspiriše da na jedan kreativan način formiraju svest o značaju zaštite prirode. Slobodno vreme koristi za druženje sa prijateljima, kampovanje i putovanja.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.