• Profesorka srpskog jezika i književnosti

Zvezdana Kovačević

Profesorka srpskog jezika i književnosti, Zvezdana Kovačević, diplomirala je na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima pri Filološkom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo stiče u srednjim školama, podučavanjem srpskog jezika za strance i kao mentor za scenski govor i tehniku glasa u školi glume. Uža oblast istraživanja i interesovanja joj je književnost XX veka i sintaksa srpskog jezika. U Savremenoj gimnaziji Zvezdana želi da učenicima ukaže na sabesedničku moć književnosti, ne bi li, u sadejstvu sa kulturom izražavanja, razvijali kritičko i logičko mišljenje pod okriljem kreativnosti. Smatra da je nastava srpskog jezika i književnosti ključna za negovanje kulture dijaloga koja se ogleda u polemičkoj prizmi. Slobodno vreme provodi u šetnjama, prevrtanju knjiga i lamentiranju nad Beogradom.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.