Future Ready School - škola budućnosti za nove generacije

Škole 21. veka izgledaju potpuno drugačije u odnosu na nedavnu prošlost. Učenici i predavači koriste savremene tehnologije, poput interneta, kompjutera i mnoštva uređaja koji svakodnevno prolaze kroz proces usavršavanja. Savremena tehnologija postala je sastavni deo obrazovanja i načina učenja, pa današnji predavači ne moraju da stoje po čitav dan ispred učenika, govoreći unedogled.

Osim toga, dve ključne stvari danas su drugačije u odnosu na prošlost: nivo tehnološkog razvoja, ali i zahtevi generacija koje se školuju.

FutureReady01Setimo se obrazovanja od pre 30 godina, bez kompjutera ili interneta. Današnje obrazovanje slično je u mnogim školama, iako je tehnološki razvoj na nezapamćeno visokom nivou. Baš ovde nastupa koncept Future Ready School, unoseći novinu kombinacijom kvalitetnog obrazovanja, ali i upotrebe najsavremenijih tehnologija u cilju sticanja funkcionalnih i primenjivih znanja.

Sa druge strane, nova generacija često se označava pojmom „generacija Z”, što se upravo odnosi na savremenu decu, koja ponekad ranije stupaju u kontakt sa savremenim IT uređajima nego što progovore. Baš zato, „Future Ready” odgovara na izazove savremenog deteta i potreba sveta u kojem ono živi.

Prednosti „Future Ready” obrazovanja

„Future Ready” škole pripremaju učenike da u savremenom kontekstu primene usvojena znanja, dok sa druge strane dobar učenik današnjice zna kako da primeni znanje, shodno potrebama sveta u kojem živimo.

FutureReady02Koncept obrazovanja, usmeren na savremene tehnologije, naziva se „Future Ready School”. Upravo Savremena gimnazija deo je ovog sistema kod nas.

Kao što pojam „Future Ready” kaže, ove škole pripremaju učenike za budućnost. Biti spreman za budućnost znači imati adekvatna sredstva za postizanje uspeha. Nakon ovakvog programa, „Future Ready” učenik imaće znanja za svakodnevni napredak u svojoj profesionalnoj budućnosti.

Znanje se ne odnosi samo na informacije kojima raspolažemo, već i na upotrebu informacionih tehnologija, koje nam omogućavaju da dođemo do već svuda dostupnih informacija. Sledeći korak savremenog obrazovanja je da nas nauči kako da koristimo raspoložive informacije, postižući svoje ciljeve i profesionalnu produktivnost.

Šta odlikuje „Future Ready” učionicu?

FutureReady03„Future Ready” učionice opremljene su najsavremenijim tehnologijama. Savremena tehnologija omogućava predavačima da svoja kreativna izlaganja učine interaktivnim i zanimljivim.

Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, ovakva nastava daje brži protok i pristup informacijama, momentalnu proveru podataka itd. „Future Ready predavač” ne samo da ne gubi svoju ulogu, već stalno mora da prati tehnološke trendove, da uči dodatno, da se usavršava i radi na sebi.

Intelligent Classroom u kontekstu „Future Ready” koncepta uključuje:

  • Upotrebu savremenih uređaja poput lap topova, ajpeda, tableta... koji učenicima pomažu, ne samo da dođu do informacija, već da zaista savladaju upotrebu ovih uređaja, koji su u iz dana u dan sve zastupljeniji u svim životnim aspektima;
  • Dostupnost interneta, koji učenicima pruža upotrebu elektronskih obrazovnih sadržaja;
  • Obrazovne aplikacije, poput mnogih širom sveta koje čine učenje kreativnim. Baš zato „Future Ready” sam po sebi podstiče učenika da istražuje i saznaje, samoprofilišući se za profesioanlnu budućnost kakvu želi;
  • Pored obrazovnih aplikacija, tu su brojni interaktivni onlajn sadržaji, koji na različite načine podstiču kreativnost dece i njihovo uspešno ovladavanje znanjima;
  • Moderno opremljeni prostor, pažljivo dizajniranih boja, koji podstiče umni rad, koncentraciju i proces učenja.

Ako uzmemo u obzir broj konferencija i naučnih skupova o „Future Ready obrazovanju”, koji se godišnje organizuje na svetskom nivou, kao i broj obuka za „Future Ready nastavnike”, vidimo koliko je ovakvo obrazovanje složeno i produktivno, ne samo za predavače, već nadasve za učenike.

Kako izgleda „Future Ready” u Savremenoj gimnaziji?

FutureREady04Učenici Savremene gimnazije provode vreme u moderno opremljenim učionicama. Ove jedinstvene Intelligent Classroom strukture patent su Savremene gimnazije i predstavljaju jedinstven primer „Future Ready-a” u našoj sredini.

Osim toga, učionice Savremene gimnazije imaju tzv. interaktivne ili pametne table. To su elektronske table koje omogućavaju multimedijalnu i dinamičnu nastavu, upotrebu dokumenata iz različitih programa, markiranje i uvećavanje teksta. Uz ovakvu tablu, učenici imaju mogućnost lakšeg praćenja nastave.

U Savremenoj gimnaziji učenici prate nastavu na tablet uređajima i laptop računarima. „Future Ready” nastava pruža mogućnost učenja, čitanja, rešavanja matematičkih zadataka i pisanja u ovoj jedinstvenoj onlajn svesci ili na računaru, koji mu pomažu da savladava gradivo na brze i multimedijalne načine.

Đaci imaju pristup onlajn platformi za učenje, zahvaljujući kojoj mogu pratiti nastavu kako iz učionice, tako i na daljinu.

Učenici i roditelji budućnosti

Učenici Savremene gimnazije znaju kako da koriste Google aplikacije za učenje, pa na taj način unapređuju svoja znanja. Tu je takođe elektronski dnevnik, gde se nalaze informacije o ocenama i postignućima učenika, a roditelji dobijaju stalni pristup podacima o svojoj deci.

Što je najvažnije, uz ovakve škole deca će imati osiguranu budućnost, steći će neophodna znanja i veštine. Tokom školovanja će biti zadovoljna i srećna, učeći bez stresa, straha i pritiska.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.