Podstrek za najbolje u najsavremenijoj Kembridž gimnaziji u Srbiji

Ostvarili ste izuzetne rezultate u nauci, sportu ili umetnosti? Ili jednostavno zaista želite da upišete školu u kojoj ćete steći kvalitetno obrazovanje i koja će vam omogućiti da nastavite školovanje gde god poželite? Konkurišite za program podstreka za najbolje Savremene gimnazije i školujte se besplatno u najsavremenijoj Kembridž gimnaziji u Srbiji!

Nagrađujemo najbolje

Sve vrednice, genijalci, vukovci, uspešni sportisti, umetničke duše, ali i svi drugi talentovani i nadareni učenici koji se prijave do 1. juna mogu da se prijave za neki od šest programa podrške Savremene gimnazije i tako ostvare popust na školarinu do 50 i do 100 posto. Ovo je jedinstvena prilika za sve učenike koji žele da budu deo uspešne generacije Kembridž gimnazijalaca.

Prilika za sve: budite deo elite koja se izdvaja znanjem

Verujemo da rad, trud i uspesi treba da budu posebno nagrađeni i da to ne sme da zavisi od platežne sposobnosti roditelja.

U Savremenoj gimnaziji stvaramo istinsku elitu talentovanih, obrazovanih i vrednih mladih ljudi, intelektualaca i budućih lidera koji se ističu kvalitetnim obrazovanjem, svojim radom i težnjom ka najboljem.

Upravo zbog toga smo u Savremenoj gimnaziji osmislili šest različitih programa podstreka za učenike osmog razreda osnovne škole, kao i za one koji već pohađaju Savremenu gimnaziju a imaju dostignuća iz različitih oblasti: nauke, sporta ili umetnosti, kao i za sve ostale koji vredno rade, neprestano se usavršavaju i postižu rezultate. Smatramo da je to najbolji način da vas nagradimo i podstaknemo.

Potrebni koraci

1. Popunite prijavni obrazac za program podstreka.

2. Nakon prijave, sa vama će kontaktirati savetnik za upis u Savremenu gimnaziju i dogovoriti se o svim detaljima konkurisanja.

3. Dve nedelje nakon završetka konkursa bićete obavešteni o rezultatima.

Uslovi i pravila za konkurisanje

  • Za program podstreka za najbolje mogu da konkurišu svi osmaci koji uspešno završavaju osnovnu školu, a čiji su zakonski zastupnici zaljučili ugovor o školovanju sa Savremenom gimnazijom i u skladu sa istim uplatili troškove na ime usluge upisa, kao i učenici Savremene gimnazije koji završavaju prvu, drugu i treću godinu. 
  • Krajnji rok za prijavu je 1. jun.
  • Osnivački odbor za odobravanje programa podstreka za najbolje donosi odluku u roku od dve nedelje nakon zatvaranja konkursa.
  • Gimnazija zadržava svako pravo da ukine bilo koji program podstreka za najbolje ili otvori novi bez objašnjenja.
  • Učenik – kandidat i njegov zakonski zastupnik nemaju pravo prigovora niti žalbe na odluku o dodeli umanjenja školarine. Odluka o dodeli umanjenja školarine je konačna.
  • Osnivački odbor zadržava diskreciono pravo da odobri umanjenje školarine svakom učeniku koji nije učestvovao na konkursu, kao i učeniku koji ne ostvaruje uslove navedene u konkursu, bez objašnjenja.
  • U slučaju da više kandidata odgovara zahtevima dodele programa podstreka, Gimnazija zadržava pravo da jedan program raspodeli na više dobitnika ili da dodeli više od jednog podstreka za najbolje iste vrste.
  • Gimnazija nije u obavezi da učenicima koji nisu dobili podstrek za najbolje pruži objašnjenje o razlogu zbog kog nisu izabrani.
  • Podnošenjem prijave na konkurs za umanjenje školarine, učenik – kandidat i njegov zakonski zastupnik prihvataju odredbe Pravilnika i uslove konkursa koji su javno objavljeni na web-sajtu Škole.

Izabrani učenici imaće intervju sa komisijom koja daje predlog odluke o tome da li će im biti dodeljen podstrek za najbolje. Proglašavanje dobitnika je u roku od dve nedelje nakon zatvaranja konkursa. Visina podstreka za najbolje zavisi od cena školarine u junu i dodeljuje se u vrednosti do 100% i do 50% shodno odluci Osnivačkog odbora.

Šest različitih programa podstreka za najbolje za učenike s različitim talentima

Samo do 1. juna imate priliku da konkurišete za jedan od šest programa podstreka za najbolje Savremene gimnazije i dobijete najbolje obrazovanje koje možete zamisliti, potpuno besplatno ili upola cene. A vrednost koju vam oni donose je neprocenjiva.

GENIUS MUNDI - podstrek za najbolje u Savremenoj gimnaziji

GENIUS MUNDI
Namenjena talentovanim učenicima koji su postigli dobre rezultate na raznim republičkim ili svetskim takmičenjima.

CAMBRIDGE - podstrek za najbolje u Savremenoj gimnaziji

CAMBRIDGE
Za mlade ljude koji dobro govore engleski jezik i žele da nastave školovanje na Cambridge International programu.

BRAINIAC - podstrek za najbolje u Savremenoj gimnaziji

BRAINIAC
Za neobične sveznalice, za učenike kojima podjednako dobro idu razni predmeti i raznorodne oblasti.

ZDRAVKO - podstrek za najbolje u Savremenoj gimnaziji

ZDRAVKO
Za sve sportiste koji su ostvarili dobre rezultate, bilo u individualnom ili u timskom sportu.

UM-etnost - podstrek za najbolje u Savremenoj gimnaziji

UM-etnost
Za darovite mlade umetnike koji pokazuju interesovanje i talenat za muziku, slikanje, glumu ili bilo koju umetnost.

VUKOVAC - podstrek za najbolje u Savremenoj gimnaziji

VUKOVAC
Namenjena vrednicama – učenicima koji završavaju osmi razred kao nosioci Vukove diplome.

 

Zašto je Savremena gimnazija najbolji izbor?

Savremena gimnazija radi po Kembridž planu i programu koji ispunjava najviše obrazovne standarde kvaliteta, te po završetku školovanja učenici mogu steći svetski priznate Kembridž diplome.

Učenje je podržano primenom najnovijih tehnologija, kao što su tablet i iPad uređaji, interaktivne table i stolovi, elektronski dnevnici, jedinstvena eLearning platforma, 3D štampači, 3D olovke i 3D skeneri, sve to u posebno dizajniranom okruženju: Intelligent Classroom i Google Technology Classroom.

Nastava je interaktivna, kreativna i zanimljiva, jer profesori Savremene gimnazije, vrhunski stručnjaci u svom poslu, neprestano pronalaze nove, drugačije načine prenošenja znanja, te je znanje koje učenici usvajaju praktično i primenjivo.

Zbog svega navedenog podstrek za najbolje Savremene gimnazije donosi neprocenjivu vrednost.

Savremena gimnazija

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.