Razumevanje aktuelnog pitanja izbeglica u Evropi

Tema izbeglica aktuelna je širom sveta, posebno u Evropi, a sami učenici imaju prilike da se sretnu sa izbeglicama u svom gradu. Zato je u Savremenoj gimnaziji organizovan interdisciplinarni dan, kako bi se učenici u potpunosti informisali o temi izbeglica.

Kroz niz diskusija, radionica i video-materijala, savremeni gimnazijalci mogli su da saznaju sve o tome sa čim se suočavaju izbeglice, dobiju odgovore na mnogobrojna pitanja i otklone potencijalne nedoumice.

Biologija: Zdravstveni problemi migranata

Na času biologije bilo je reči o migracijama kroz evoluciju, počev još od prvih seoba ljudi iz Afrike pre oko 100.000 godina. Učenici su uvideli da su migracije česta pojava u razvoju civilizacije, a mogli su da čuju više i o zdravstvenim problemima sa kojima se susreću migranti, kao i o načinima ukazivanja pomoći.

Untitled-1

Diskutujući o važnosti vakcinacije učenici su se podelili u dve grupe – za i protiv zaštite vakcinom. Jedna grupa je imala zadatak da istraži na internetu koju korist ima vakcinisanje i koje vakcine je neophodno da migranti prime da bi ušli na teritoriju određenih zemalja Evropske unije.

Za to vreme, druga grupa je istraživala da li vakcine nose određene rizike i zašto se ljudi opredeljuju da se ne vakcinišu. Potkovani znanjem, predstavnici grupa mogli su svoje rezultate argumentovano da izlože.

Geografija: O raseljavanju i njihovim posledicama

fotka 9Čas geografije bio je koncipiran kao studija slučaja o genocidu u Ruandi, koji je za posledicu imao raseljavanje dva miliona ljudi. Nakon što su učenici saznali osnovne informacije o građanskom ratu u Ruandi, podeljeni su im radni listovi i mape sa izbegličkim kampovima.

Uz pomoć materijala koji su dobili, učenici su analizirali gustinu naseljenosti, uslove za život i slične probleme iz ugla geografije. Takođe, mogli su da naprave paralelu sa drugim krizama u poslednjih dvadeset godina kao što su kriza u Siriji, rat u Jugoslaviji i druge, i tako shvate težinu situacije u kojoj su se našli ljudi u ovim prilikama.

Hemija: Izbeglice kao žrtve zaraćenih strana

fotka 4Tokom časa hemije savremeni gimnazijalci učili su o oružju za masovno uništenje i govorili o izbeglicama kao žrtvama međusobno zaraćenih strana. Ovo oružje je nešto čime svetske sile prete jedna drugoj, ali i koriste bez ikakvih upozorenja, kao što se pokazalo u slučaju napada antraksa ili terorističkog napada otrovnim gasovima.

Učenici su saznali šta je nuklearno, hemijsko i biološko oružje, kako se ono distribuira i kakve posledice ima. Potresne slike koje su ovu uznemirujuću temu učinile stvarnom ostavile su veliki utisak na savremene gimnazijalce.

Globalne perspektive: Upoznavanje učenika sa ljudskim pravima

Kako bi saznali sve o ljudskifotka 8m pravima, učenici su na času globalnih perspektiva pogledali kratke video-klipove, nakon kojih su učestvovali u diskusiji o ravnopravnosti.

Da bi još bolje razumeli izbeglice, učenici su pogledali video o porodici migranata na njihovom putu do Austrije, a zatim su kroz igricu koju je kreirao UNHCR mogli da prožive deo puta izbeglica i bar donekle osete težinu položaja u kom se one nalaze.

Engleski jezik: Razvijanje svesti o jezičkim barijerama

fotka 7Upotpunjujući interdisciplinarni dan na temu izbeglica, učenici su se na času engleskog, kroz prezentaciju Where are you from, upoznali sa stereotipima o razlikama između ljudi na osnovu mesta boravka, religije, rase i sličnih odrednica. Razgovarajući o važnosti izbora termina, savremeni gimnazijalci su naučili razlike u značenju reči migrant, azilant i izbeglica.

Najupečatljiviji deo časa bio je kada su se učenici uz pomoć BBC sajta našli u ulozi izbeglica i birali putanje kojima će se kretati. Zatim su bili suočeni sa pograničnom policijom koja im je, kao uslov za azil, tražila da popune formular koji je bio napisan nepostojećim jezikom, kako bi uvideli kako sve jezičke barijere utiču na izbeglice i koje probleme imaju zbog toga.

Srpski jezik: Pisanje pisama podrške

Kako bi razvijali i pokazivali empatiju za ljude koji se nalaze u položaju izbeglica, savremeni gimnazijalci su na času srpskog jezika pisali pismo podrške.

Nakon što su se podsetili koje sve elemente treba da sadrži ova forma i pogledali potresne intervjue u kojima izbeglice pričaju o poteškoćama sa kojima se suočavaju, učenici su mogli da prenesu emocije i reči utehe za one kojima je to najpotrebnije.

Likovno: Važna dešavanja kroz objektiv foto-aparata

fotka 5Na časovima likovnog učenici su pričali o dokumentarnoj fotografiji. Kroz primere fotografija koje se bave temom migranata i izbeglica, savremeni gimnazijalci analizirali su osnovne karakteristike koje ima svaka dokumentarna fotografija.

Takođe, učenici su se upoznali sa pojmom angažovane umetnosti, kao i sa tim na koje načine različitim medijima umetnik može ukazivati na ozbiljne društvene probleme. Na kraju časa, učenici su se i sami oprobali u toj ulozi, tako što su u grupama, koristeći iPad, osmišljavali i kreirali plakat na ovu temu.

Interdisciplinarna nastava važna za razumevanje aktuelnih pitanja

Osvetljavanjem položaja u kom se nalaze ljudi koji moraju da beže iz rodne zemlje i analiziranjem ovog problema iz raznih perspektiva, učenici stiču kritičku svest o dubini i složenosti situacije u kojoj su se izbeglice našle.

Učeći na ovakav način, savremeni gimnazijalci postaju odgovorni građani koji razumeju položaj ugroženih osoba i znaju kako mogu da im pruže pomoć.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.