Na plavom tragu Miloša Crnjanskog – predavanje profesorke Dušice Filipović za savremene gimnazijalce

Savremeni učenici trećeg razreda u utorak, 8. maja, imali su priliku i čast da u svojoj školi ugoste docenta dr Dušicu Filipović sa Fakulteta savremenih umetnosti, koja im je održala zanimljivo, interaktivno predavanje o životu i delu Miloša Crnjanskog, ali i o temama koje su obeležile njegovo stvaralaštvo, a i dalje su aktuelne.

Večne, besmrtne teme kao neprolazna inspiracija za učenike

Gošća je sa savremenim gimnazijalcima podelila deo svog raskošnog znanja i predstavila im detalje iz života Miloša Crnjanskog, koji su učenike zadivili.

Nakon što su na časovima srpskog jezika i književnosti čitali i tumačili pesmu Sumatra, savremeni gimnazijalci su bili spremni da interpretaciju prošire i još jednom se osvrnu na besmrtne teme stvaralaštva Miloša Crnjanskog. Pesma o povezanosti svega na svetu, o željama za mirom i daljinama navela je učenike da razmisle o ovakvom doživljaju sveta i života.

Predavanje

Brojna pitanja koja je otvorilo tumačenje čuvenog romana Seobe podstakla su savremene gimnazijalce na diskusiju i konstruktivan razgovor, a inspirativno predavanje i pitanja Dušice Filipović motivisala su i podstakla učenike da problemski pristupe tekstu, jeziku, kompoziciji i samom narativu. Sa izraženim saosećanjem i razumevanjem govorili su o bračnoj i vanbračnoj vernosti, erosu i tanatosu, gubljenju porodičnih vrednosti, ali i povezali pomenute teme sa današnjicom uočavajući njihovu univerzalnost.

Slatki pokloni za kraj druženja

Na kraju ovog književnog putovanja savremeni gimnazijalci su se i zasladili. Tijana Popović, saradnica profesorke Filipović i saradnica u nastavi na Fakultetu savremenih umetnosti, obradovala je učenike medenjacima na kojima su se nalazili iscrtani motivi o kojima se razgovaralo, ali i motivi Savremene gimnazije i Fakulteta savremenih umetnosti.

Zaslađenje

Učenje od najboljih

Za Savremenu gimnaziju je bila velika čast da u svojim prostorijama ugosti doc. dr Dušicu Filipović i da svojim učenicima omogući da o životu i delu Crnjanskog više saznaju od stručnjaka koji je veliki deo svog naučnog rada zasnovao na izučavanju stvaralaštva ovog velikog stvaraoca.

Dušica Filipović je završila osnovne studije srpske književnosti i jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini, a magistarske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši tezu Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog”. Na istom fakultetu je odbranila i doktorsku disertaciju Poetika dinamičkog identiteta u delima Miloša Crnjanskog: odnos putopisno-memoarskog i dramskog prema romanesknom”, a od prošle godine je docent na Fakultetu savremenih umetnosti.

Predavanje o Crnjanskom

Odlični utisci kao poziv na buduća druženja

Savremenim gimnazijalcima su se predavanje i dinamika časa veoma svideli, a pozitivne utiske je imala i naša gošća.

Učenicima sam postavila visok zahtev za praćenje časa, kompleksnu diskurzivnu aparaturu, vremenski delikatan „akademski” okvir od 90 minuta, ali oni su prevazišli sva moja očekivanja, rekla je dr Dušica i dodala: Iz tog sliva granali su se rukavci koji su postali skoro neuhvatljivi: eksplozija mladalačke misli, strasno istupanje, hrabra odbrana, delikatna suočavanja, vešto usmerene tranzicije iz jednog u drugi problemsko-motivski okvir – stvorili su impresivnu dinamiku časa koja je san svakog nastavnika… Verujem da je ovo tek početak jednog novog koncepta razmene ideja na potezu Savremena gimnazija – Fakultet savremenih umetnosti. Upućujem iskrene čestitke na biserima današnje analize učenicima trećeg razreda.

Hvala profesorki Filipović na poseti Savremenoj gimnaziji i veoma zanimljivom i inspirativnom predavanju. Radujemo se narednim susretima i nizu sličnih projekata koji će obradovati savremene gimnazijalce.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.