Radionice o vršnjačkom nasilju na časovima građanskog vaspitanja

Savremeni gimnazijalci su u maju učestvovali u radionicama o vršnjačkom nasilju koje je vodila profesorka građanskog vaspitanja Ana Brkić.

Na njima su učenici shvatili važnost i ozbiljnost ove teme i podsetili se na značaj negovanja kulture prihvatanja i razumevanja.

Podizanje svesti o nasilju i značaju prevencije

Savremena gimnazija se brojnim aktivnostima trudi da svojim učenicima produbi svest o značaju prevencije i borbi protiv nasilja, ali i o drugim važnim temama u društvu.

Borba protiv nasilja

Nakon prošlogodišnje posete Pozorištu DADOV, gde su učenici gledali predstavu „Nasilje”, i predavanja o vršnjačkom nasilju i maloletničkoj delinkvenciji koje je održala inspektorka Uprave kriminalističke policije grada Beograda, sada su učenici i na časovima građanskog vaspitanja obrađivali ovo pitanje.

Savremeni gimnazijalci su uz pomoć profesorke Ane na časovima građanskog uvideli značaj sprečavanja vršnjačkog nasilja i na kreativan i zanimljiv način, kroz edukativne igre, diskusije, zamene uloga i timski rad, saznali mnogo toga o samom fenomenu nasilja i razumeli značaj prevencije.

Savremena gimnazija nastavlja da pokreće važna pitanja i da kroz zanimljive edukativne i preventivne radionice i aktivnosti učenicima približi značajne teme i poboljša njihovo razumevanje.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.