„Stvarno drugačija energija”: Savremena gimnazija dobila status međunarodne eko-škole!

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Savremena gimnazija na sastanku ekoloških koordinatora koji je održan 8. oktobra u Gornjem Milanovcu stekla status međunarodne eko-škole.

Savremena je time nastavila da korača ekološkim koracima, na koje usmerava i svoje učenike.

Važna uloga u brizi o životnoj srediniMeđunarodna eko-škola

Sertifikat eko-škole i zelena zastava dodeljuju se za postignuća u sprovođenju i unapređivanju obrazovanja o održivom razvoju i stalnom poboljšanju po pitanjima životne sredine u samoj školi i njenoj široj okolini. 

Savremena gimnazija, zajedno sa više od 100 vaspitno-obrazovnih ustanova u Srbiji, u februaru 2016. godine uključila se u Međunarodni program eko-škole, prilagođavajući svoje standarde Međunarodnom programu eko-škole, a sada je i zvanično dobila status međunarodne eko-škole.

Uspešan projekat kao preduslov za ovu titulu

Savremena je predano i detaljno prošla sve korake predviđene ovim programom, počevši od osnivanja eko-odbora, preko ocene postojećeg stanja u školi, do izrade plana i programa rada i preduzimanja potrebnih mera da se upotreba energije u školi prilagodi standardima eko-škole.

Još jedno priznanje

Na ovom jedinstvenom projektu zajedno su radili profesori i učenici, a osmišljen je i slogan koji je pratio sve aktivnosti – „Stvarno drugačija energija”!

Ana Vasilić

Oni će zajedno, kako sami kažu, nastaviti sa radom na zaštiti životne sredine i promovisanju obrazovanja za održivi razvoj.

Cilj nam je da kao eko-škola budemo inspiracija drugima da misle, rade i zajedno stvaraju bolji svet, ističe profesorka biologije Ana Vasilić.

Zašto je važno podizati svest kod učenika o ovoj temi?

Briga o životnoj sredini je svakodnevna obaveza svakog stanovnika ove planete. Ili bi bar tako trebalo da bude.

Učenici Savremene gimnazije vode računa o okruženju u kom žive, jer već u školi uče o klimatskim promenama, očuvanju flore i faune, efikasnom korišćenju energije, uticaju otpada i značaju reciklaže, pronalaženju alternativnih načina za transport, važnosti očuvanja vodenih resursa, kao i o globalnim posledicama ličnih postupaka.

Savremeni učenici ne samo da razvijaju svest o zaštiti sredine - oni znanje pretvaraju u dela

Znanje koje steknu savremeni gimnazijalci dalje sprovode u praktična dela.

Podsetimo da je savremena eko-reporterka Natalija Stanković prošle godine osvojila drugo mesto na konkursu „Štedi resurse, ne bacaj, recikliraj!” u okviru međunarodnog programa „Mladi eko-reporteri”. U tome joj je škola bila ogromna podrška.

Na časovima savremeni gimnazijalci kroz raznovrsne, kreativne zadatke obrađuju ove teme, ali se za eko-svet u kom žive zalažu i u svoje slobodno vreme. Savremena je „paperless school”, pa se i svi školski poslovi obavljaju elektronski, bez bespotrebnog korišćenja hartije. Prostorije škole su napravljene tako da odlična izolacija dovodi do manjeg utroška energije, a štedljive sijalice su raspoređene po celoj školi.

Sve ovo je dovoljan pokazatelj zašto se Savremena gimnazija okitila laskavom titulom međunarodne eko-škole.

U budućnosti ćemo svakako nastaviti da proširujemo svoje aktivnosti koje se tiču zaštite životne okoline. Kao i dosad – uz pomoć naših učenika.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.