Ovog puta na času psihologije – zeka Kookie! Pogledajte zašto

Ruski lekar i naučnik Ivan Pavlov otkrio je i objasnio tip učenja koji se zove klasično uslovljavanje, a kada je ova lekcija došla na red ovogodišnjim savremenim drugacima, oni su na času psihologije ugostili zeku po imenu Kookie, koji im je pomogao da što lakše razumeju novu lekciju.

Pavlovljev eksperiment u modernim uslovima

Učenje je proces kojim stičemo znanja, veštine i navike, a u psihologiji postoje različite vrste učenja. Jedno od njih je klasično uslovljavanje, kada se stiču refleksne reakcije na inače neutralne draži.

Naime, naučnik Ivan Pavlov je uočio da psi luče pljuvačku nakon što čuju zvuk metronoma jer su ga prethodno čuli svaki put kada bi dobili hranu. Psi su vremenom izgradili uzročno-posledični refleks iako je pre svega toga zvuk metronoma za njih bio samo obična, neutralna draž na koju nisu reagovali.

Čas psihologije

A kako bi to savremeni učenici najbolje shvatili i naučili, pomogao im je zeka Kookie Ubiparip, ljubimac učenice II-6 Isidore Ubiparip, koji im je pokazao kako on reaguje na zvuk šuškanja kese. Kookie je pokretima svog tela i okretanjem glave pratio zvuk koji ga je asocirao na dobijanje hrane i obrok kome se uvek najviše raduje.

Životinje su i ranije bile gosti Savremene

Profesorka psihologije Kristina Turudić je i prošlogodišnjim savremenim drugacima lekciju o klasičnom uslovljavanju objasnila na kreativan način.

Tada je društvo na času psihologije učenicima i profesorki pravilo morsko prase Dobrivoje, a već posle nekoliko minuta učenicima je ovo postao jedan od najdražih časova u Savremenoj.

Dobrivoje je učenicima pokazao da reaguje na sam šum koji je stvorilo pomeranje hrane u teglici, dok je povezivanje tog zvuka sa dobijanjem hrane učinilo da on počne da se penje po svom kavezu, željno iščekujući svoj obrok.

Zbog odlične reakcije učenika na ovako izvedene empirijske časove, profesori Savremene će se u budućnosti truditi da ih bude još više, kao i da oni budu još kreativniji i zanimljiviji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.