Savremeni gimnazijalci učesnici projekta „InnoSchool”

Savremeni gimnazijalci iz odeljenja III-5 učestvuju u projektu „InnoSchool”.

Ovaj projekat je razvijen u cilju podsticanja socijalnih inovacija i preduzetničkog duha kod učenika srednjih škola i predstavlja kombinaciju klasične nastave, koja se sprovodi u učionici, i primene digitalnih interaktivnih alata – interaktivne igre – za simulaciju socijalnih inovacija i preduzetništva.

Savremeni gimnazijalci kao socijalni preduzetnici

Učenici su podeljeni u timove koji rade na razradi svoje preduzetničke ideje s ciljem rešavanja nekog od mnogobrojnih društvenih problema na lokalnom nivou, a najuspešniji timovi će učestvovati na međuškolskom takmičenju krajem godine. Nakon prvih mesec dana učestvovanja u projektu učenici su stekli znanja o socijalnom preduzetništvu i mogućnost da prezentuju svoje ideje i rešenja kroz izradu poslovnog plana.

Savremena gimnazija je jedna od samo 11 škola u Srbiji koje su uključene u ovaj inovativni projekat. Našim učenicima želimo mnogo uspeha i učešće na međuškolskom takmičenju krajem godine.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.