Savremena na konferenciji o obrazovanju EDUCATION 4.0

Savremena gimnazija i osnovna škola učestvovale su, zajedno sa Istraživačkom stanicom „Petnica”, UNICEF-om, kompanijom „Color Media Communications” i „British Councilom”, u organizaciji međunarodne onlajn-konferencije o novim modelima obrazovanja u uslovima pandemije EDUCATION 4.0. Cilj ove konferencije, koja je održana 10. februara, bio je da osvetli izazove sa kojima se susreće obrazovanje u 21. veku, kao i da se istaknu najbolja rešenja za njegovo unapređenje.

Obrazovni sistem 21. veka mora da bude elastičan i adaptibilan

Učesnici na konferenciji istakli su značaj digitalizacije u povećanju digitalnih kapaciteta učenika i nastavnika, kao i razvoja sistema za učenje na daljinu, koji će omogućiti unapređenje digitalnih veština neophodnih za pronalaženje posla na konkurentnom tržištu rada. Zaključeno je da u školama treba uspostaviti sistem virtuelne podrške učenicima za prevazilaženje barijera koje nameće fizičko okruženje i kreirati veliku arhivu različitih sadržaja i aktivnosti kojoj učenici mogu pristupiti u svakom trenutku, kao i da nastava na daljinu treba da postoji ne samo u vanrednim okolnostima kao što je pandemija već i onda kada je učenik sprečen da dolazi u školu. Zbog toga sistem treba da bude elastičan, ne samo da bi se prilagodio ekstremnim situacijama već i da bi uspešno odgovorio dinamici promena u 21. veku.

Savremena gimnazija: Škola budućnosti koja već koristi sve prednosti digitalizacije

Učestvujući na konferenciji EDUCATION 4.0,  predstavnici LINKgroupa istakli su da savremeni obrazovni proces može neometano da se realizuje i u onlajn-okruženju, u čemu ključnu ulogu imaju i nastavnici i učenici, kao i da jedinstvena DL platforma, koja se koristi u Savremenoj gimnaziji i svim školama LINK edu alijanse, uspešno integriše 4K veštine – komunikaciju, kolaboraciju, kreativnost i kritičko mišljenje, i predstavlja idealan medij za prelaz iz analognog okruženja u digitalno.

Kao važan element na putu transformacije obrazovnog sistema ističe se i nova obrazovna strategija koja unapređuje akademske, digitalne i socijalno-emotivne kompetencije učenika i nastavnika i omogućava uspešno prevazilaženje novih okolnosti i izazova. Ova strategija predstavlja kombinaciju dugogodišnjeg iskustva u izvođenju nastave i najsavremenijih svetskih standarda u obrazovanju, i uz etabliran sistem učenja na daljinu, primenu najnaprednijih edukativnih tehnologija i metodologija u nastavi, garantuje da će Savremena gimnazija nastaviti da efikasno odgovara na sve promene i uspešno priprema svoje učenike za život i rad u dinamičnom 21. veku. 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.