Internacionalni projekat učenika o bezbednosti na internetu

Bezbednost učenika na internetu tema je kojoj se opravdano posvećuje sve više pažnje, pa su i profesori Savremene gimnazije prepoznali važnost ovog pitanja i sa učenicima realizovali projekat koji se tiče upravo ove teme. Učenici četvrtog razreda Kombinovanog programa imali su priliku da sarađuju sa svojim vršnjacima iz Turske i zajedno razmotre opasnosti koje vrebaju na internetu. 

U okviru ovog eTwinning projekta učenici dveju škola prvo su ispitali sopstveno ponašanje na internetu i dobili povratnu informaciju o stepenu bezbednosti. Na prvom zajedničkom sastanku realizovanom pomoću aplikacije „Google Meet” predstavili su svoje gradove, Istanbul i Beograd, i svoje škole, i bolje se upoznali koristeći aplikaciju „Nearpod”. Odgovarajući na zanimljiva pitanja, shvatili su da, iako dolaze iz različitih zemalja, imaju slična razmišljanja i vrednosti. Nakon toga učili su kako mediji manipulišu njihovim ponašanjem, kako zaštititi sebe i druge, i zašto je važno kakav trag ostavljamo na internetu. Usledio je glavni deo projekta, u kom su učenici dizajnirali brošure o bezbednosti na internetu. Naši učenici su brošure radili na srpskom jeziku kako bi informacije došle do onih kojima su namenjene, jer su njihove ciljne grupe bili roditelji i mlađi tinejdžeri. Na završnom sastanku učenici su svoje brošure predstavili na engleskom jeziku, ističući važnost širenja ovih poruka i ideja.

Nakon evaluacije koja je usledila na kraju projekta, svi učesnici istakli su da im je drago što su upoznali vršnjake iz druge države i kulture, da su saznali mnogo toga novog o ovoj temi i da im je posebno značajno što će njihov rad možda uticati na to da se neko dete odgovornije ponaša na internetu ili što će neki roditelj biti upoznatiji sa opasnostima koje vrebaju onlajn i što će znati kako da postupi sa svojim detetom. 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.