„Savremenijada” za maturante

Za maturante Savremene gimnazije i ove godine je organizovana „Savremenijada” , nadmetanje čiji je cilj da promoviše znanje, timski duh i saradnju.

Imajući u vidu da je ovo maturantima poslednja „Savremenijada” pred njima je bio nešto drugačiji, izazovniji i ozbiljniji zadatak. Naime, od učenika se očekivalo da podeljeni u grupe funkcionišu kao mala novinska redakcija. Njihov projektni zadatak je bio da pripreme specijalno izdanje veb-magazina na temu plastike.

Svaki napisani tekst morao je biti povezan sa nekim školskim predmetom, pa su tako učenici istraživali istoriju plastike, štetni uticaj plastike na ljude i životinje, bavili se hemijskim sastavom i vrstama plastike, radili sociološko istraživanje o upotrebi i recikliranju plastične ambalaže među profesorima i učenicima, analizirali etičnost plastičnih operacija i još mnogo toga. Pored toga, bilo je potrebno dizajnirati stranicu koja bi na slikovit način podigla svest o štetnosti plastike. Magazini su rađeni u programima „Lucidpress” i „Canva”, sa kojim su se učenici prethodno upoznali na časovima informatike, a pisani su na srpskom jeziku, s tim da je jedna strana po izboru učenika morala biti na engleskom.

Ovaj projektni zadatak iziskivao je ne samo istraživački rad i primenu do sada naučenog već i podelu zadataka u okviru tima i angažovanje svakog pojedinca u grupi kako bi u zadatom vremenskom okviru uspeli da završe projekat i nastavnicima pošalju gotov proizvod – veb-magazin „Možda sam plastičan i ja”.

Nakon isteka vremena žiri sačinjen od predmetnih profesora pregledao je radove i doneo odluku o pobedniku. To je grupa iz odeljenja IV-5 koju su činili učenici Dimitrije Rodić, Kai Vainomaa, Isidora Jarić, Jovan Radmilović, Katarina Vlajić, Anđela Todorović, Miloš Jovanović i Nikola Andrić. Ova grupa je na najzreliji način pristupila projektu i u potpunosti ispunila sve kriterijume zadatka. Čestitamo pobednicima i nadamo se da će stečene veštine i znanja koristiti u daljem školovanju i radu.

Pogledajte pobednički magazin, ali i još dva koja su bila vrlo blizu pobede.

Prvoplasirani:

Pogledajte magazin »

Drugoplasirani:

Pogledajte magazin »
Pogledajte magazin »

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.