Pedagog škole Ivan Davidović na skupu „Obrazovanje u vreme krize i kako dalje”

Pedagog škole Ivan Davidović učestvovao je na nacionalnom naučnom i stručnom skupu „Obrazovanje u vreme krize i kako dalje”.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su nacionalni naučni i stručni skup, koji je održan onlajn u subotu, 7. 5, putem platforme „Zoom”, u okviru Susreta pedagoga sa temom „Obrazovanje u vreme krize i kako dalje”.

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

Pedagog škole Ivan Davidović je tim povodom sproveo istraživanje u Savremenoj gimnaziji sa roditeljima, nastavnicima i učenicima o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi. Pored toga je napisao naučni rad empirijskog porekla „Korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi – primer Savremene gimnazije” i na samom događaju prezentovao rezultate svog istraživanja.

Rad našeg pedagoga je objavljen u Zborniku radova Susreta pedagoga.

Cilj ovog skupa bio je da se analizira funkcionisanje sistema i prakse vaspitanja i obrazovanja u vreme krize i sagleda kroz različite nivoe obrazovanja i perspektive različitih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa kako bi se razmotrilo prevazilaženje uočenih teškoća.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.