Čas filozofije, religije i civilizacije na temu helenizma

U sredu, 11. 5, u odeljenju III-4 održan je interdisciplinarni čas na temu „Kako je helenizam promenio antički svet”. Čas je održan na engleskom jeziku, a gost je bio Giljermo Alamo, nastavnik fizičkog vaspitanja sa Kanarskih Ostrva. Na času su učenici i naš gost imali priliku da čuju kako su filozofske škole koje su se pojavile zajedno sa helenizmom promenile svakodnevni život čoveka tog vremena.

Stoicizam i hedonizam igrali su bitnu ulogu u životima viših klasa u antičkom Rimu, ali su posledično uticali i na ostatak stanovništva.

„Oživljavanje” starih Grka kroz stripove

Zadatak učenika bio je da „ožive” stare Grke kroz stripove, odnosno da kreiraju stripove u kojima će opisati kako bi se u određenim situacijama ponašali hedonisti, a kako stoici. Interdisciplinarni čas održali su profesor filozofije Uroš Mihajlović i profesorka sociologije Jelena Spasojević.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.