Savremena gimnazija kao domaćin u okviru Erasmus+ projekata

Od ove godine Savremena gimnazija intenzivirala je saradnju sa inostranim školama u okviru brojnih Erasmus+ projekata.

„Routes between IES César Manrique and the 21st century Europe”

Prva u nizu poseta odigrala se u maju ove godine. Povodom realizacije Erasmus+ KA122 – SCH projekta „Routes between IES César Manrique and the 21st century Europe”, Savremena gimnazija ugostila je kolegu koji je u okviru programa akademske mobilnosti došao sa Kanarskih Ostrva. Kolega Giljermo Alamo Martinez je profesor fizičkog vaspitanja i radi u srednjoj školi „César Manrique in Lanzarote” na Kanarskim Ostrvima.

Cilj pomenutog projekta je da se sagleda upotreba digitalnih tehnologija u svakodnevnom školskom životu, kao i da se steknu znanja o interdisciplinarnim projektima, radu na terenu, saradnji kolega i obrazovanju za 21. vek. Teme koje se obrađuju su:

  • Ekološko obrazovanje i održivost;
  • Jezička komunikacija, biblioteke i školski radio;
  • Društveno, kulturno i istorijsko nasleđe;
  • Saradnja za razvoj i solidarnost;
  • Porodično i obrazovno učešće.

Pozitivne reakcije kolege sa Kanarskih Ostrva na način sprovođenja interdisciplinarnih projekata

Ova vrsta saradnje značajna je za našu instituciju jer predstavlja dokaz da Savremena gimnazija ima čime da se pohvali i šta da predstavi kolegama iz Evrope. Posebno treba istaći način na koji profesori različitih predmeta uspevaju da integrišu informacione tehnologije, moderan pristup obrazovanju i individualizaciju nastave u svoj rad. Takođe, kolegi sa Kanarskih Ostrva izuzetno su se svideli način sprovođenja interdisciplinarnih projekata i saradnja koju profesori ostvaruju kako međusobno, tako i sa učenicima.

Upravo ove karakteristike nešto su što Savremenu gimnaziju izdvaja na obrazovnoj mapi i govori u prilog posvećenog rada na modernizaciji obrazovanja, a sve radi pružanja najbolje usluge i znanja našim učenicima.

„Ankara Provincial Directorate of National Education – Erasmus+ School Education Accreditation – Gazi Anadolu Lisesi Students’ Group Mobility Project”

Savremena gimnazija još jednom ima ulogu centra za širenje znanja i iskustva svojim kolegama u Evropi. Ovaj put su kolege iz Turske izrazile želju da svoj projekat „Ankara Provincial Directorate of National Education – Erasmus+ School Education Accreditation – Gazi Anadolu Lisesi Students’ Group Mobility Project” realizuju u našoj školi u septembru 2022. godine.

Ova vrsta projekta podrazumeva boravak kolega iz država Evrope u našoj školi radi sticanja uvida u naš sistem rada, inovacije, upotrebu tehnologija u nastavi, realizaciju interdisciplinarnih projekata i sve ono što našu školu čini drugačijom.

Kolege iz Turske dolaze zajedno sa učenicima koji će imati priliku da zajedno sa našim učenicima stiču znanja i iskustva u Savremenoj gimnaziji.

Opšti cilj Erasmus programa je da, putem celoživotnog učenja, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinaca u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Cilj ovog projekta je da se učenici i nastavnici iz Turske upoznaju sa inovativnim metodama u nastavi u Savremenoj gimnaziji i upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija. Učenici će imati priliku da sarađuju i budu ponosni na rezultate međunarodne saradnje sa svojim vršnjacima.

Podsticanje kreativnosti, asertivnosti, samopouzdanja i pozitivnog razmišljanja

Značaj ovog projekta za učenike Savremene gimnazije je višestruk:

  • usavršavaju se jezičke kompetencije;
  • stiče se iskustvo u međunarodnoj saradnji sa učenicima u Evropi, značaj međunarodnog prijateljstva;
  • podstiču se kreativnost, asertivnost, samopouzdanje i pozitivno razmišljanje;
  • poboljšava se sposobnost rešavanja sukoba i donošenja odluka;
  • mladi se ohrabruju da nastave karijeru u digitalnom svetu.

„CLIL PROJECT – Short term project for mobility of learners and staff in school education”

Savremena gimnazija sa još jednim projektom ima ulogu centra za širenje znanja i iskustva sa kolegama i koleginicama iz Evrope. Kao domaćin profesorima iz inostranstva, Savremena gimnazija potvrđuje svoju lidersku poziciju u razvijanja kompetencija nastavnika.

Projekat „CLIL PROJECT – KA122 Short term project for mobility of learners and staff in school education” je inicirala škola Istituto Omnicomprensivo di Alanno, iz Italije, koja želi da usavrši kompetencije svojih nastavnika u upotrebi CLIL metode učenja posmatrajući rad profesora Savremene.

CLIL je model nastave koji objedinjuje podučavanje nastavnog predmeta i stranog jezika, gde se nejezički sadržaji izučavaju na stranom jeziku.

Dinamičniji razvoj interaktivne nastave i veća podrška đacima u procesu učenja

U ovim programima strani jezik je sredstvo za predmetnu nastavu nejezičkih sadržaja, a specifičnosti CLIL nastave u odnosu na tradicionalnu sastoje se i u posebnim pedagoškim, psihološkim i metodičkim sredstvima koja su već u upotrebi u Savremenoj gimnaziji.

Značaj ovog projekta je mnogostruk za našu školu i učenike. Iz perspektive đaka, projekat će doprineti dinamičnijem razvoju interaktivne nastave, većoj podršci đacima u procesu učenja i razvijanju jezičkih veština, a naši profesori će imati prilike da demonstriraju metodu učenja koja predstavlja jedan od vodećih trendova u obrazovanju i tako pokažu da je Savremena gimnazija stvarno drugačija.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.