Održane prve radionice u okviru LINK edu Alliance projekta „Become a VR Pro”

U okviru projekta „Become a VR Pro”, čiji su ciljevi istraživanje mogućnosti primene virtuelne realnosti (VR) u obrazovanju i njena upotreba u nastavi u obrazovnim ustanovama formalnog obrazovanja LINK edu Alliance, održane su radionice za nastavnike Visoke škole za IT – ITS, Srednje škole za IT – ITHS i Savremene osnovne škole.

Posećenost na radionicama je bila izuzetno velika, a nastavnici su imali prilike da se obučavaju za upotrebu VR naočara i druge VR opreme koja im je na raspolaganju u okviru LINK edu Alliance. Na taj način unapređujući svoj profesionalni razvoj, nastavnici su stekli znanja koja će im pomoći da kvalitet nastave u ustanovama LINK edu Alliance ostane na najvišem nivou i u skladu sa najnovijim, proverenim edukativnim trendovima.

U okviru projekta „Become a VR Pro” planirano je i da nastavnici ostalih K–12 ustanova u okviru LINK edu Alliance, kao i Fakulteta savremenih umetnosti, prođu ovakvu obuku u skorijoj budućnosti.

Istovremeno, sudelovanje u projektu je i preduslov za učešće u konkursu za najbolju inovaciju u korišćenju virtuelne realnosti u obrazovanju koji će biti objavljen u drugoj fazi projekta.

Sa ponosom ističemo da su nastavnici LINK edu Alliance već VR Pro koji svojim učenicima donose najsavremenije obrazovanje!

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.