KOMBINOVANI PROGRAM

uvod Savremena gimnazija

 

Kombinovani program je idealan spoj gimnazije opšteg, društveno-jezičkog ili IT tipa i međunarodnog obrazovanja. Koncept ovog programa zasnovan je na ideji da se našim učenicima pruži mogućnost da neguju srpski jezik i kulturu kroz šarolikost gimnazijskih predmeta, ali i da unaprede svoje znanje engleskog jezika kroz izvanrednost međunarodnog programa. Uz bilingvalnu nastavu učenici imaju priliku da usvoje najbolje moguće obrazovanje iz oba obrazovna sistema. Naša škola ima akreditaciju za oba programa:

  • rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00050 /2010-03, od 14.7.2011. godine, Savremena gimnazija dobila je dozvolu da sprovodi nastavni plan i program za gimnaziju opšteg tipa; Savremena gimnazija se nalazi na sajtu Ministarstva, među svim akreditovanim osnovnim, srednjim i visokim školama i fakultetima u Srbiji, pod brojem 1882.
  • Univerzitet u Kembridžu akreditovao je Savremenu gimnaziju, kao Kembridž međunarodnu školu broj EA051.
  • rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, broj 611-00-00087/2016-06, od 9.5.2016. godine, Savremena gimnazija dobila je saglasnost za izvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku (akreditaciju za bilingvalnu nastavu za 2018/19. godinu pogledajte ovde).

Kombinacija za uspešno školovanje = Nacionalni plan i program + Cambridge International program

Uspešnom kombinacijom predmeta iz Nacionalnog i Cambridge International programa pred naše učenike stavljamo ambiciozan, ali izuzetno kvalitetan kurikulum.

Nacionalni plan i program

Gimnazijsko obrazovanje, pored predmeta koji su osnovcima već poznati, unapređuje znanje uvođenjem novih predmeta: filozofije, logike, latinskog jezika, psihologije, sociologije i ustava i prava građana. Ovi predmeti se uvode u različite razrede kako bi pratili intelektualnu zrelost učenika i spremnost da prihvate nove koncepte teorije i prakse. Tako se latinski jezik uči u prva dva razreda, psihologija u drugom, filozofija u trećem i četvrtom razredu, a sociologija i pravo građana samo u četvrtom.

Negovanjem maternjeg jezika, ali i svetske kulture i baštine kod svojih učenika želimo da razvijemo svest o životu u demokratski uređenom i humanom društvu, zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava. Savremena gimnazija veruje u budućnost multilingvizma, pa svojim učenicima pruža mogućnost usavršavanja ne samo dva strana jezika, već i dodatnih jezika, shodno individualnom afinitetu i interesovanju. Nastava prirodnih nauka u našoj školi realizuje se uz primenu najsavremenije pedagogije ‒ povezivanjem teorijskog koncepta sa praktičnom primenom znanja.

Ovakav pristup nastavi podstiče kreativno mišljenje i unapređuje veštine analize i sinteze, koje su učenicima potrebne ne samo kao školske, već i kao životne veštine.

Cambridge International program

Dodatni časovi, koji se izvode na engleskom jeziku, preuzeti su iz Kembridž programa za međunarodne ispite. Uveli smo ih sa idejom da učenike upoznamo sa konceptom obrazovanja koji se primenjuje u zapadnoevropskim zemljama i SAD, a koji se po svojim ciljevima i ishodima razlikuje od srpskog koncepta obrazovanja. Tako naši učenici, nakon nastave na srpskom, u popodnevnim časovima mogu da prate nastavu na engleskom.

Kombinovani program – Prednost dvostruke diplome

Sa željom da svojih učenicima ponudimo jedinstven koncept obrazovanja, Savremena gimnazija se odlučila za najbolji spoj svetskih metodičkih trendova, informacionih tehnologija i nastavnog programa.

Prednost dvostruke diplome, nacionalne i internacionalne, daje našim učenicima dobru odskočnu dasku za nastavak školovanja kako na fakultetima u Srbiji, tako i u inostranstvu. Ovakav holistički pristup objedinjuje širinu opšteg obrazovanja i kreativnost Cambridge International programa kako bi naši srednjoškolci postali studenti spremni za nove akademske izazove.

-

opsti kombinovani smer

-

kombinovani IT smer

-

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.