Pravilnici Savremene gimnazije

Rad Savremene gimnazije počiva kako na međusobnoj saradnji učenika, roditelja i zaposlenih škole tako i na pravilima i kodeksima koje propisuje Gimnazija. Pravilnici se uspostavljaju kako bi učenicima, ali i profesorima i ostalom školskom osoblju obezbedili sigurnu i zdravu sredinu za učenje i rad.

U pravilnicima su tačno navedene procedure ponašanja i realizovanja aktivnosti, a učenici i zaposleni imaju obavezu da ih poštuju, u skladu sa ugovorom o školovanju, odnosno ugovorom o zaposlenju. Savremena gimnazija je, kao i do sada, uvek tu da razjasni sve nedoumice i odgovori na pitanja u vezi sa pravilima i procedurama.

U nastavku su svi pravilnici koje uspostavlja Savremena gimnazija a sa njima bi, pored članova Gimnazije, trebalo da budu upoznati i roditelji učenika, kako bi mogli na najbolji način da doprinesu funkcionisanju škole.

 
Statut Savremene Gimnazije
 

 
Pravilnici o izradi domacih i projektnih zadataka
Pravilnik O plagijarizmu
 


 
PRAVILNIK O PONAŠANJU ZAPOSLENIH UČENIKA i RODITELJA UČENIKA
PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE DISKRIMINACIJE 2016
 


 
PRAVILNIK O RADU MENTORA 2016
 


 
PRAVILNIK O VANREDNIM UČENICIMA 2016
PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA SAVREMENE GIMNAZIJE 2016
 


 
PRAVILNIK O OCENJIVANJU I SPROVODJENJU ISPITA ZA REDOVNE I VANREDNE UCENIKE 2016
PRAVILNIK O SKOLSKOJ UNIFORMI I KODEKS
 

PRAVILNIK O UMANJENJU SKOLARINE

PRAVILNIK O POLAGANJU KEMBRIDŽ ISPITA
 

PRAVILNIK O NAČINU REGULISANJA IZOSTANAKA UČENIKA

PRAVILNIK O PONAŠANJU
 


PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA
 

Savremena gimnazija

Predupis za generaciju 2018/19. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.
 • Centar za razvoj karijere
 • Prijemni ispit
 • Edukacija
 • LINKeduTV
 • Mala matura
 • OK engleski
 • OK matematika
 • OK school
 • BUSINESS ACADEMY
 • IT ACADEMY
 • ITS
 • ITHS