Časovi latinskog na daljinu: Interaktivno, zabavno i savremeno učenje jezika

Savremena gimnazija je putem Distance Learning platforme organizovala onlajn-nastavu za svoje učenike za sve predmete predviđene za gimnaziju opšteg smera. Dva puta nedeljno nastavnica Natalija Stanković drži časove učenicima prvog i drugog razreda. 

Odgovori učenika na zadate teme

Kvalitetan video-materijal za lakše razumevanje gradiva

Svoje časove nastavnica Natalija Stanković obogaćuje raznim video-materijalima na latinskom, među kojima su:

Kultura i civilizacija starih Rimljana, predstavljena u poznatoj igrici „Minecraft”, zanimljiva je svima. Rečenice u ovim video-materijalima su kratke i razumljive, a usvajanje gradiva i razumevanje su na ovaj način podignuti na viši nivo.

Onlajn TEDEd materijali koriste se za kraće provere, a činjenica da su na engleskom jeziku povezuju ova dva predmeta i omogućava učenicima lakše i prirodnije usvajanje dva strana jezika:

Učenicima se postavljaju i različiti zadaci za razmišljanje, poput zadataka na temu rimskih brojeva:

Cezarova osvajanja u Galiji uz pomoć Asteriksa i Obeliksa i njihovog čarobnog napitka postaju materijali koje učenici lako usvajaju:

Gradivo za drugi razred kao poseban izazov

Najveći izazov predstavlja gradivo drugog razreda, gde su zadaci kompleksniji, tekstovi duži i leksički zahtevniji, a poznavanje i povezivanje svega naučenog obaveza. Nastavnica zato povezuje materijale sa interneta pomoću kojih pomaže učenicima da razumeju mitove na latinskom: 

Savremeni gimnazijalci stopama rimskih imperatora 

Na narednim časovima učenici drugog razreda pratiće puteve rimskih imperatora, a kao poseban istraživački zadatak savremeni gimnazijalci dobili su da pogode o kojim gradovima ćemo pričati. Vredna učenica drugog razreda pripremila je kratak materijal u vidu prezentacije koja sadrži sve neophodne elemente o kojima će se učiti. (link)

Za one koji žele i mogu više, dostupni su i sajtovi sa dužim tekstovima na latinskom jeziku poput:

Posebnu pohvalu zaslužuju učenici prvog razreda koji su predano radili na projektnom zadatku Planetarijum. Ovaj zadatak je podrazumevao da istraže internet u potrazi za odgovorima:

  1. O kojem se sazvežđu radi ako govorimo o legendi o Heraklu, koji je hteo da ukrade zlatne jabuke?
  2. Koja su najpoznatija sazvežđa koja u svom nazivu kriju termine na latinskom u značenju mali i veliki
  3. Navedite barem dva sazvežđa čije latinske nazive možete da pronađete i u horoskopu.
  4. Navedite barem jedan mit sa više junaka u kojem sve ličnosti imaju svoja sazvežđa.
  5. Prevedite na latinski slogan Škola je prozor u svemir.
  6. Navedite ukupno 10 pojmova koji u svom nazivu imaju termine HELIO i ASTRO.
  7. Ako biste posmatranjem svemira otkrili novu zvezdu, koji biste joj naziv na latinskom dali a da budete jedinstveni?
  8. Ukoliko u okviru svog novootkrivenog sazvežđa imate nekoliko zvezda koje ne sjaje jednako, kako biste ih nazvali? Obrazložite.
  9. Tokom kojeg godišnjeg doba najbolje možete da vidite sazvežđe Aquila?
  10.  Navedite barem dve izreke na latinskom jeziku koje sadrže reč ASTRA.

Najkreativniji odgovori savremenih gimnazijalaca

Primere najkreativnijih odgovora delimo sa vama.

Stvarno drugačiji gimnazijalci na kreativan način pristupaju nastavi latinskog jezika i uživaju u postavljenim zadacima i izazovima. Njihova nastavnica Natalija Stanković pohvaljuje ih i ohrabruje da tako nastave.

Kao podrška vrednom radu nastavnice latinskog jezika, stigao je i mejl od učenice drugog razreda:

Zapravo je latinski zanimljiv, meni naročito ono što se tiče istorijskog dela i kulture u vezi sa starim Rimom i Grčkom. Iako mnogima nekad izgleda previše komplikovano i dosadno, meni zapravo nije, samo treba sve od početka lepo objasniti, ali je latinski zanimljiv i interesantan jezik i trudim se da ga i razumem! 

Bilo bi super kada bismo svi pokušali da nađemo zanimljivu stranu svakog predmeta i da ne gledamo profesore kao protivnike, jer dajete sve od sebe kako biste nam približili znanje na najbolji način.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.