Savremena gimnazija učestvuje u Erasmus+ programu Evropske unije

Profesori Savremene gimnazije učestvovali su tokom januara u obuci za pisanje evropskih Erasmus+ projekata, koja je održana u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje.

Profesori Savremene gimnazije su na obuci imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje ovaj program nudi za profesionalno usavršavanje, ali i da rade na razvoju ideja za pružanje podrške stručnom usavršavanju njihovih inostranih kolega, kroz kreiranje inovativnih kurseva zasnovanih na progresivnim idejama i metodama koje već koriste u svom radu u Savremenoj gimnaziji. 

U procesu pisanja projekata, koji predstoji od marta, u okviru do sada najvećeg i najznačajnijeg novog Erasmus+ programa, Savremena gimnazija će uspostaviti partnerstva sa školama, univerzitetima i drugim organizacijama u oblasti obrazovanja na međunarodnom nivou. Na ovaj način se poboljšavaju jezičke kompetencije nastavnika i upoznaju drugačiji sistemi obrazovanja, ali će u tom procesu takođe inostrane obrazovne institucije imati priliku da se upoznaju i usvoje primere inovativne nastavničke prakse koji se kontinuirano primenjuju u Savremenoj gimnaziji.

Erasmus+ je najveći program Evropske unije u oblasti obrazovanja

Erasmus+ je program Evropske unije za realizaciju projekata iz 3 oblasti: obrazovanje, mladi i sport. U oblasti obrazovanja prioritet ovog programa je da unapredi razvoj svih nivoa obrazovanja, da ojača veze između neformalnog i formalnog učenja, kao i vezu obrazovanja sa svetom rada.

Srbija od 2019. godine ima status programske zemlje u okviru programa Erasmus+, što znači da je ravnopravna sa svim zemljama članicama EU i da obrazovne institucije iz naše zemlje mogu da podnose prijave za sve vrste projekata i da u njima budu koordinatori i partneri. 

Cilj projekata u okviru Erasmus+ programa jeste da pruže podršku učesnicima u sticanju znanja i kompetencija i daju podsticaj profesionalnom razvoju zaposlenih u obrazovanju i povećanju kapaciteta i međunarodne dimenzije organizacija koje se bave obrazovanjem.

Šta Erasmus+ program donosi učenicima Savremene gimnazije?

Učešće u ovom projektu pružiće priliku učenicima, kao i profesorima Savremene gimnazije, da se upoznaju sa iskustvom učenja i rada u drugim državama i otvoriti mogućnost saradnje i razmene znanja sa mladima širom Evrope, kao i dodatnog usavršavanja veština i kompetencija.

Savremena gimnazija neprekidno potvrđuje da je značajan evropski partner u oblasti obrazovanja. Posle učešća u velikom međunarodnom projektu „Girls Go Circular” i važnom regionalnom projektu „InnoSchool”, uključivanjem u Erasmus+ program još jednom dokazuje svoju opredeljenost za primenu najviših obrazovnih standarda, inovativne metodologije i nastavnih materijala, a savremeni profesori svoju visoku kvalifikovanost i kompetencije. 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.