Uspesi maturanata na Savremenijadi

Za maturante Savremene gimnazije i ove godine je organizovana Savremenijada – nadmetanje čiji je cilj promocija znanja, timskog duha i saradnje.

Imajući u vidu da im je ovo poslednja Savremenijada, pred maturantima je bio nešto drugačiji, izazovniji i ozbiljniji zadatak. Naime, podeljeni u grupe, učenici su imali zadatak da funkcionišu kao mala novinska redakcija. Njihov projektni zadatak je bio da pripreme specijalno izdanje onlajn-magazina sa temom „Upotreba pirotehničkih sredstava”. 

Učenici pripremaju temu za onlajn magazin

Vatromet kroz prizmu društvenih i prirodnih nauka

Svaki napisani tekst o petardama i vatrometu morao je biti u vezi sa nekim školskim predmetom, pa su tako učenici istraživali istoriju vatrometa, štetni uticaj petardi na ljude i životinje, bavili se hemijskim procesima i nastankom boja pri eksploziji vatrometa, fizičkim procesima u petardama, radili sociološko istraživanje o njihovoj upotrebi među profesorima i učenicima i analizirali etičnost prodaje pirotehničkih sredstava. Pored toga, bilo je potrebno dizajnirati baner koji bi na slikovit način upozorio mlade na opasnosti korišćenja ovih sredstava, kao i da osmisle jednu zabavnu stranicu. Magazin je rađen u programu Lucidpress, sa kojim su se učenici prethodno upoznali na časovima informatike, pisan je na srpskom jeziku, ali je jedna strana po izboru učenika morala biti na engleskom.

Ovaj projektni zadatak iziskivao je ne samo istraživački rad i primenu do sada naučenog već i podelu zadataka u okviru tima i angažovanje svakog pojedinca u grupi kako bi u zadatom vremenskom okviru uspeli da završe projekat i nastavnicima pošalju gotov proizvod – onlajn-magazin „Prasak”.

Pobednici Savremenijade za maturante

Nakon isteka vremena, panel predmetnih profesora pregledao je radove i doneo odluku o pobedniku. To je grupa iz odeljenja IV-3, koju su činili učenici: Ela Duraković, Teodora Damjanac, Emilija Živanović, Marija Kaninski, Mia Veselko, Tijana Vučetić, Ognjen Mitrović i Lazar Miletić. Ova grupa je na najzreliji način pristupila projektu i u potpunosti ispunila sve kriterijume zadatka. Njihov projektni rad pogledajte OVDE.

Čestitamo pobednicima i nadamo se da će stečene veštine i znanja koristiti u daljem školovanju i radu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.