Interaktivni izborni program Savremene gimnazije i tokom vanrednog stanja

Savremena gimnazija od osnivanja u nastavu implementira brojne posete kulturnim i javnim događajima, muzejima, galerijama, pozorištima, bioskopima, kao i sportskim dešavanjima. Između ostalog, terenska nastava predstavlja spoj nastave i praktičnih zadataka na nekom lokalitetu gde se timskim radom učenici trude da postignu što bolje rezultate.

Od kada su u školskoj 2018/2019. godini uvedeni izborni programi za učenike prvog razreda gimnazije, mnogi nastavnici u Srbiji našli su se pred izazovom kako organizovati obavezne časove izbornog programa, ali ne u vidu klasične nastave.

Tokom ove školske godine, Savremena gimnazija je sa vama delila primere uspešno realizovanih projektnih zadataka naših učenika iz izbornih programa. Ovom prilikom vam predstavljamo rad učenica drugog razreda: Elene Taševski, Mije Portić i Teodore Pavlov.

priprema reportaže o venčanjima u Srbiji

Jezik, mediji i kultura – projektni zadatak na temu „Venčanja u Srbiji”

Projektni zadatak u okviru izbornog programa Jezik, mediji i kultura bio je na temu „Venčanja u Srbiji”. Učenice su svojim malim istraživačkim radom (anketirajući rodbinu i poznanike telefonom ili video-pozivom) došle do podataka koje su unele u svoju reportažu. Predstavile su tradicionalno venčanje u Srbiji i na zanimljiv način napravile video-materijal u koji su ubacile i svoju malu reportažu. Pored video-materijala, osmislile su i pozivnicu i proračunale koliki je trošak organizacije jednog venčanja.

Njihova nastavnica Natalija Stanković, koja je sa njima tokom školske godine obrađivala teme „Mediji i zabava” i „Identitet u digitalnom okruženju”, prezadovoljna je učešćem učenica i njihovim brojnim kvalitetnim radovima, koje ćemo objaviti u narednom periodu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.