Mens sana in corpore sano: Latinijada savremenih gimnazijalaca na Adi

Na sportskim terenima na Adi Ciganliji je 25, 26. i 27. aprila za savremene gimnazijalce održana mala sportska latinijada pod sloganom Mens sana in corpore sano.

Učenici prvog i drugog razreda iskoristili su lepo vreme kako bi se takmičili u neobičnim i originalnim disciplinama, a ovo je bila prilika da se, pored usavršavanja izumrlog jezika, savremeni gimnazijalci i fizički razmrdaju.

Interdisciplinarni čas latinskog jezika i fizičkog vaspitanja

Sva sportska nadmetanja u kojima su savremeni gimnazijalci učestvovali simbolično su nazvana latinskim izrekama.

Tako je igra Citior, altior, fortior zahtevala ne samo brzinu za prenošenje što više papirića, na kojima su bile ispisane latinske reči, sa jednog kraja terena na drugi, već i znanje da se od datih reči sastavi gramatički ispravna rečenica.

Učenici su pokušavali da pogode obruč u napetoj igri In medias res, a potom sastavljali zadatu rečenicu o ličnosti o kojoj su učili na časovima latinskog jezika. U disciplini Fortunae rota, gimnazijalci su proveravali da li su srećne ruke, a svoju razgibanost isprobali su u igri Twister pozicioniranjem ruku i nogu desno i levo prema zadacima Dexter – Sinister, Pes – Manus.

Zahtevna štafetna trka pod nazivom Veni, vidi, vici probudila je borbeni duh savremenih gimnazijalaca, koji su pružili svoj maksimum prenoseći skriveni, tajni zadatak sa jednog kraja terena na drugi. Brzina, veština razumevanja i spretnost u kombinatorici otkrivali su im sentence, koje su uspešno savladali.

Sportskim terenima su ova tri dana odzvanjale mudre izreke, kao što su: Hoc facias homini quod cupis esse tibi, Qui ventum seminat turbinem metet, Amicus, certus in re incerta cernitur, Lupus pilum mutat non mentem... Savremeni gimnazijalci su se podsetili da ne treba drugom činiti što ne žele da se njima čini, da će onaj ko seje vetar oluju požnjeti... Uverili su se da se pravi prijatelj u nevolji poznaje, a da vuk dlaku menja, a ćud nikada, i naučili još mnogo toga.

Ad infinitum – granica savremenih gimnazijalaca

Časovi kao što su ovi razvijaju ne samo timski duh učenika već i želju za što boljim uspehom, a da latinski jezik nije nesavladiva prepreka, svakodnevno dokazuju i učenici Savremene gimnazije, koji se odlično snalaze u izazovima koje za njih stalno kreiraju njihovi profesori, baš kao što je bila i ova poseta Adi Ciganliji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.