Fantastično putovanje u svet mikrobiologije – projekat „Bakterije u našoj okolini’’

Šesnaest učenika Savremene gimnazije i Hemijsko-prehrambene tehnološke škole, zajedno sa profesorkama biologije (Slavica Avejić i Ana Vasilić) i engleskog jezika (Milica Aleksić i Bojana Stankić), krenuli su na fantastično putovanje u svet mikrobiologije.

U pitanju je interdisciplinaran projekat „Bakterije u našoj okolini’’ u okviru programa Science on Stage Srbija, koji ističe značaj i važnost nauke i tehnologije u školama.

Cilj interdisciplinarnog projekta iz mikrobiologije bio je da spoji nešto što se u obrazovanju obično retko povezuje, a to su jezici i prirodne nauke. Naime, ideja samog projekta, inicirana od strane profesorki iz Savremene gimnazije, jeste da učenici koji imaju sklonosti ka prirodnim naukama, pre svega ka biologiji, a koji pohađaju bilingvalnu nastavu u Savremenoj gimnaziji podele znanje sa učenicima iz Hemijsko-prehrambene tehnološke škole.

Učenici uz pomoć savremene tehnologije sprovode eksperiment u laboratoriji

Spoj tehnologije i laboratorijskog rada 

S obzirom na to da Hemijsko-prehrambena tehnološka škola ima odlično opremljenu laboratoriju u kojoj je moguće sprovoditi i komplikovanije eksperimente, a da, sa druge strane, Savremena gimnazija ima tehnologiju koja omogućava moderan pristup upoznavanja sa svetom mikrobiologije, ali i ovladavanja drugim veštinama, projekat u trajanju od četiri nedelje obuhvatio je po dva obilaska laboratorije i učionica obe škole.

Cilj zajedničkog projekta dveju škola – eksperiment o prisustvu bakterija

Konkretan zadatak koji su učenici dobili bio je da postave hipotezu o prisustvu bakterija u njihovoj neposrednoj okolini koju će potom eksperimentalno proveriti i na osnovu čega će pripremiti prezentaciju i na kraju predstaviti nalaze na engleskom jeziku.

Prilikom prve posete Hemijsko-prehrambenoj tehnološkoj školi učenici su podeljeni u mešovite grupe kako bi se upoznali i ostvarili međuškolsku saradnju. Nakon toga upoznati su sa projektnim zadatkom i načinom vrednovanja da bi zatim i počeli sa radom, tj. postavljanjem hipoteze i prikupljanjem uzoraka sa površina po svom izboru, posle čega je usledilo njihovo zasejavanje u laboratorijskim uslovima.

Korišćenje savremenih aplikacija u naučne svrhe

Naredne nedelje, dok se iščekivalo da bakterije porastu, učenici su posetili Savremenu gimnaziju i, koristeći raznovrsne aplikacije, saznali nešto novo o bakterijama, ali i veštinama prezentacije. Naime, prvo su pomoću 3D naočara zavirili u nama golim okom nevidljiv svet bakterija, da bi zatim kroz aplikaciju „Quizlet” naučili termine na engleskom u vezi sa bakterijama. Na kraju su se posvetili javnom nastupu, strukturi prezentacije i veštinama prezentovanja i njihovom značaju, a sve to koristeći „Nearpod”.

Treće nedelje učenike je očekivao ponovni rad u laboratoriji, gde su nastavili laboratorijsku analizu uzoraka u petrijevim šoljama. Bavili su se karakteristikama kolonija, obavili bojenje po gramu i izveli konačne zaključke na osnovu postavljenih hipoteza.

Prezentacija projektnih rezultata u Savremenoj

Konačno, poslednje nedelje projekta, učenici su svoje radove prezentovali u Savremenoj gimnaziji. Četvoročlane grupe predstavile su rezultate istraživanja i simulirale prezentacije, koje će jednog dana, nadamo se, i držati na nekom međunarodnom seminaru biologa.

Na samom kraju, usledili su vrednovanje rada grupa od strane profesora i učenika, diskusija i komentari o uspešnosti realizacije prezentacija i projekta uopšte, čime je zaokruženo ovo interdisciplinarno iskustvo.

Tokom putovanja u nevidljivi svet, učenici su spoznali osećaj praktičnog laboratorijskog rada, važnost tehnologije u sagledavanju onih stvari koje fizički ne možemo videti, ali i osvestili potrebu za veštinama prezentacije i javnog nastupa, koje su u današnje vreme neminovne i koje umeju da budu kamen spoticanja i velikim naučnicima.

Savremena gimnazija je ponosna na novoostvarenu saradnju, pristup, rad i realizaciju učenika, kao i na ideje profesora koji teže da nauku približe učenicima i pokažu njenu upotrebnu vrednost. Ovo je prvi u nizu projekata ovog tipa, a profesorke već planiraju realizaciju novih, drugačijih interdisciplinarnih zamisli.

Više fotografija sa ovog uzbudljivog naučnog putovanja pogledajte OVDE.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.