• Profesorka psihologije

Tamara Čukić

Profesorka psihologije, Tamara Čukić, diplomirala je i masterirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno završava napredni nivo edukacije iz Racionalno-emotivne bihejvioralne terapije u Pridruženom centru za obuku Instituta Albert Ellis u Njujorku. Kroz rad sa decom i adolescentima, trudi se da ostvari topao i podržavajući odnos. U nastavi akcenat stavlja na povezivanje teorije i prakse kako bi učenicima približila oblasti kojima se psihologija bavi. Veoma joj je važno da sa učenicima radi na razvoju njihove emocionalne pismenosti, preuzimanju odgovornosti i empatiji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.