Savremene radionice o značaju brige o mentalnom zdravlju mladih

U maju su u Savremenoj gimnaziji održane radionice u dva odeljenja prvog razreda na temu značaja brige o mentalnom zdravlju kod mladih. Učenici I-5 i I-6 su imali priliku da učestvuju u radionicama koje su držale studentkinje psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Teodora Dančević, Vladana Radenović i Maša Mirilović, volonterke u kampanji „Mind the mind”. Kampanju je organizovala Inicijativa za društveni uticaj u okviru Evropskog udruženja studenata psihologije (EFPSA1 European Social Impact Initiative Team).

Učenici su imali prilike da razbiju mitove o psihičkim poteškoćama i upoznaju se sa tim šta znači stigma. Takođe, informisali su se o tome kako mogu pomoći sebi i drugima: započinjanjem razgovora o tome kako smo, obraćanjem za pomoć bliskim ljudima – roditeljima, članovima porodice, prijateljima, a u školi to mogu biti odeljenjski starešina, psiholog i pedagog.

Pohvaljujemo učenike za aktivno učešće i zahvaljujemo studentkinjama na predanosti da govore o važnim temama.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.