Savremena gimnazija na konferenciji MUNDP 2022

Savremena gimnazija je pozvana da učestvuje na MUNDP 2022, jedinoj konferenciji u svetu koja simulira rad razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Nakon uspešnog procesa selekcije za učešće na konferenciji, profesori Savremene gimnazije izabrali su pet učenika koji će predstavljati školu na ovom važnom međunarodnom događaju:

  • Lara Veselinović;
  • Anja Lojen;
  • Teodora Bjelajac;
  • Dušan Vitezović;
  • Pavle Vučković.

Ovu konferenciju organizuje The Koç School iz Istanbula, koji se smatra vodećim organizatorom svih MUN konferencija. Njima su prisustvovale mnoge uticajne ličnosti, između ostalih, i nekadašnji sekretar Ujedinjenih nacija.

Tema ovogodišnjeg MUNDP-a su Južna Amerika i Karibi, pri čemu je fokus na problemima korupcije, organizovanog kriminala, ekonomske nestabilnosti, nerazvijene infrastrukture i migracije i izbeglištva. Naša škola dobila je četiri mesta u sektoru nevladinih organizacija, i to u sledećim odborima: CELAC, UNIDO, UNDPPA, UNESCO, i jedno mesto u delegaciji Tanzanije, u odboru ECOSOC.

Širenje vidika kroz razvoj kritičkog mišljenja, analitičko procenjivanje situacija i posmatranje sveta iz pozicije drugog

Ova konferencija predstavlja priliku da učenici steknu nova znanja i iskustva koja će im značiti u akademskom, socijalnom i poslovnom životu. Učesnici ovog velikog projekta upoznaju se sa radom međunarodnih organizacija, ali se i unapređuju na ličnom planu. Razvoj kritičkog mišljenja, analitičko procenjivanje situacija, formulisanje argumentacije u skladu sa dodeljenom ulogom, a ne ličnim stavom učesnika, samim tim i posmatranje sveta iz pozicije nekog drugog, veštine su koje će savremenim gimnazijalcima pružiti brojne beneficije kada je u pitanju donošenje odluka, kako u akademskom tako i u privatnom životu.

Uticaće na formiranje njihovog pogleda na svet, koji neće biti ograničen percepcijom društva i kulture u okviru kojih odrastaju. Širenjem vidika shvatiće kompleksnost socijalne dinamike sveta. Takođe, upoznajući se sa geopolitičkim problemima i različitim pozicijama, učenici će izrasti u savesne građane demokratskog društva, svesne problema koji se tiču svih ljudi na planeti.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.