Praktična primena veština i jezika na terenskoj nastavi

Zašto je terenska nastava dobar i važan element nastave u Savremenoj gimnaziji, pokazuju i zadaci iz engleskog jezika koje su imali učenici trećeg razreda kombinovanog programa.

Naime, da bi na kraju školske godine obnovili, ali i primenili forme pisanja koje su tokom godine učili, učenici su dobili zadatak da nakon posete lokalitetima u okviru terenske nastave napišu tekst u jednoj od tri ponuđene forme – eseju, novinskom članku i formalnom izveštaju.

Za svaku formu stil imali su listu ponuđenih tema koje su obuhvatale umetnost parka u Bukovičkoj banji, našu kraljevsku porodicu, značaj ustanka i borbe za slobodu, znamenitosti Aranđelovca i druge teme inspirisane programom terenske nastave.

Znanja i iskustvo pretočeni u novi oblik pisanja

Na ovaj način učenici stečena znanja i iskustvo mogu pretočiti u novi oblik pisanja, vežbajući praktičnu primenu stranog jezika, koja će im biti potrebna ne samo na Kembridž ispitima nego i u daljem akademskom radu i životu.

Primere učeničkih radova može pročitati ovde.

Važno je istaći da su učenici unapred dobili teme, kao i rubrike za ocenjivanje u skladu sa evropskim jezičkim kriterijumima. Zahvaljujući tome, imali su jasne smernice pri pisanju, a mogli su i sami da evaluiraju svoj rad.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.