Kreativni projekat o zemljištu na časovima geografije u Savremenoj

Profesorka geografije Senada Nikolić je sa učenicima I razreda Savremene gimnazije realizovala projekat o zemljištu čiji je cilj bio razvijanje svesti kod učenika o zaštiti životne sredine. Tokom realizacije projekta održana je radionica o tipovima zemljišta i njegovoj ulozi u kruženju ugljenika i ublažavanju klimatskih promena.

U okviru teme o zemljištu povezano je nekoliko nauka

Kroz nekoliko prezentacija učenici su imali mogućnost da se upoznaju sa različitim tipovima zemljišta, njegovim fizičkim i hemijskim osobinama, kvalitetom, kao i sa biljnim kulturama koje se mogu uzgajati na njemu. Uz pomoć profesorke učenici su veoma lako mogli da zaključe koji su tipovi zemljišta najerozivniji, kako biljni pokrivač utiče na sprečavanje erozije, koliko je zemljište važno u procesu prečišćavanja vode i koji su njegovi slojevi najbolji prirodni filteri u prečišćavanju vode.

Pošto smo svedoci toga da ovaj deo planete nije pošteđen od zagađenja, učenici su došli do zaključka koliko je vremena potrebno da jedan pesticid prođe kroz slojeve zemljišta i koliko se u njemu zadržava. Na ovaj način je u okviru teme o zemljištu povezano nekoliko nauka: biologija, hemija, geografija, pedologija, poljoprivreda i ekologija.

Uloga zemljišta u kruženju ugljenika i ublažavanju klimatskih promena

Druga tema ovog projekta bila je „Uloga zemljišta u kruženju ugljenika i ublažavanju klimatskih promena”. Učenici su kroz ovu temu mogli da saznaju i istraže značaj organskog ugljenika u zemljištu. Izradom projekta učenici su otkrili da je značaj organskog ugljenika u zemljištu veliki, da ima veliku ulogu u klimatskim promenama i da je presudan za zdravlje zemljišta, plodnost i proizvodnju hrane, čineći očuvanje i obnavljanje zemljišta ključnim za održivi razvoj.

Učenici su radove radili u manjim grupama, u okviru kojih su negovali osećaj kooperativnosti, pomaganja i pripadanja. Ono što je najbitnije jeste zadovoljstvo učenika i profesorke krajnjim rezultatom zajedničkog rada.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.