• Profesorka biznisa

Gordana Ristić

Profesorka biznisa Gordana Ristić je magistar ekonomskih nauka. Osnovne i postdiplomske studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Menadžment i poslovna ekonomija. Iskustvo u pedagoškom radu stekla je radom na Ekonomskom fakultetu i u srednjim ekonomskim školama u Beogradu, kao i podučavanjem stranih srednjoškolaca i studenata iz oblasti biznisa, ekonomije i menadžmenta na engleskom jeziku. Radila je i u privredi. Bavi se naučnoistraživačkim radom.

Učenike u Savremenoj gimnaziji želi da podstakne da razviju kritičko mišljenje, preduzetnički duh i kreativnost i nauče kako da realizuju svoje poslovne ideje, primene teorijska znanja u praksi i postanu uspešni preduzetnici.

Slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.