• Sekretar škole

Miloš Prodanović

Sekretar škole Miloš Prodanović je master prava i obavlja sve upravne, normativno-pravne i druge pravne poslove u Savremenoj gimnaziji. Pored toga, Miloš izrađuje opšte i pojedinačne akte, daje pravna mišljenja zaposlenima u školi u vezi sa obavljanjem posla, prati zakonske i druge propise i ukazuje na obaveze koje proističu iz njih. Takođe, prisustvuje sednicama organa upravljanja i drugih organa i stručnih tela škole radi davanja objašnjenja i mišljenja, stara se o evidenciji i čuvanju akata škole, sastavlja ugovore koje škola zaključuje sa fizičkim i pravnim licima i obavlja druge poslove određene zakonom, statutom i po nalogu direktora škole.

U slobodno vreme Miloš se bavi sportom i voli da putuje.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.