• Pedagog

Uroš Veličković

Uroš Veličković je po obrazovanju diplomirani pedagog. Osnovne i master studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu stiče sertifikate u oblasti porodičnog savetovanja i sistemske porodične psihoterapije. Stručna znanja, veštine i iskustvo postepeno je gradio radeći kao stručni saradnik u Privatnoj internacionalnoj školi „Ruđer Bošković”. Na poziciji direktora jedne beogradske predškolske ustanove proveo je više od šest godina. Autor je i realizator više programa stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika: „Paket prve pomoći – podsticanje dečjeg samopoštovanja”, „Opažanje empatičnosti i reagovanje empatičnošću”, „Kako motivisati dete da uči”, „Kako sastaviti test znanja”, „Osnovna pravila efikasne komunikacije”. Godine 2014. objavio priručnik „Metode rada sa učenicima sa smetnjama u razvoju”. Savesna je, odgovorna i istrajna osoba, kako u svakodnevnim tako i u poslovnim prilikama. Otvoren je za sticanje novih znanja i veština i spreman je da svakoj novoj ideji pristupi sa mnogo entuzijazma i energije. Učenje i usavršavanje posmatra kao igru u kojoj svi dobijaju. Stečeno obrazovanje i specijalizacije omogućavaju mu da kompleksne životne situacije i probleme posmatra kao okolnosti koje zahtevaju racionalan i staložen pristup. Otac je jedne male Mile, sa kojom provodi sve slobodno vreme.

Imejl-adresa: uros.velickovic@savremena-gimnazija.edu.rs

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.