Eksperimentalne vežbe iz fizike i hemije pod nadzorom stručnjaka iz „Vinče”

Nadovezujući se na uspešno urađene vežbe u okviru Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, o čemu možete pročitati ovde, savremeni drugaci su dobili priliku da urade eksperimentalne vežbe u školi. Vežbe su sprovedene pod mentorstvom Gvozdena Tasića i stručnih saradnika sa Instituta i predmetnih nastavnika Nine Stevančević, Tee Belojice, Jovane Dukić i Jelene Zelenović.

Praktična primena i potencijal vodonika

Tema vežbi je bila „Razgradnja vode elektrolizom na vodonik i kiseonik”, gde su učenici videli praktičnu primenu i potencijal vodonika i uradili eksperimentalne vežbe koje su podrazumevale određivanje brzine izdvajanja vodonika i određivanje količine izdvojenog gasa pomoću Faradejevih zakona elektrolize.

Veoma smo ponosni što naši učenici već drugu godinu zaredom pokazuju veliki entuzijazam i znanje kada je reč o eksperimentalnim vežbama iz prirodnih nauka.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.